Instytut studia podyplomowe Mława 2013WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIEKWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE w roku akademickim 2014/2015


 
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

  W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z Instytutem Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. w Olsztynie, który realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz najlepszymi placówkami oświatowymi. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.

    Wiedza i umiejętności nabyte podczas kształcenia oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych będą pomocne w realizacji planów zawodowych, dzięki solidnemu wykształceniu, które pomoże sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

  Gwarantujemy również tak jak dotychczas sprawną organizacje, zaliczenie przedmiotów na podstawie aktywności i końcowej rozmowy (bez konieczności pisania dodatkowych sprawdzianów i prac kontrolnych). Staranny dobór kadr w skład których wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także najtańsze koszty studiowania.

W szczególności adresujemy nasze studia podyplomowe dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, którzy zakwalifikowali się do programów realizowanych przez Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. w Olsztynie. Całkowity koszt pokrywa organizator.

Wszystkie informacje można uzyskać w załączonym na stronie informatorze, a także u dyrektora Filii Instytutu Studiów Podyplomowych Lecha Łabeckiego, tel. 604 93 83 63.

Studia trzysemestralne kwalifikacyjne fizycznie trwają od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r.

Trzeci semestr jest realizowany w trakcie tego okresu on-line.


!!! TRWA REKRUTACJA NA URUCHOMIONE KIERUNKI STUDIÓW !!!


 
Nazwa kierunku
Ilość semestrów
Czesne za semestr
Koszt studiów we współpracy z IBS
1.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
3
800zł
Bezpłatnie
2.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3
1000zł
Bezpłatnie
3.
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
3
1000zł
Bezpłatnie
4.
Przygotowanie pedagogiczne
3
800zł
Bezpłatnie
5.
Terapia pedagogiczna / zajęciowa
3
1000zł
Bezpłatnie
6.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3
1000zł
Bezpłatnie
7.
Zarządzanie oświatą
2
1200zł
Bezpłatnie
8.
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami fizjoterapii
3
1000zł
Bezpłatnie
9.
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
3
1000zł
Bezpłatnie


Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.


Promocja:
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.


Zapraszam do skorzystania z naszej oferty!


Dyrektor Filii
Instytutu Studiów Podyplomowych

Lech Łabecki