Instytut studia podyplomowe Mława 2013WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIEKWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE w roku akademickim 2014/2015


 
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

  W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi punkty konsultacyjno–rekrutacyjne w miastach:

 • Przasnysz – Przasnyski Zespół Szkół Policealnych, ul. Szpitalna 10, tel. 29 736 30 51.
  • Zebranie organizacyjne odbędzie się 27.09.2014 o godz 12:00.
 • Mława – Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki 12, tel. 23 654 40 50.
  • Zebranie organizacyjne odbędzie się 4.10.2014 o godz 12:00.
 • Żuromin – Zespół Szkół nr.1, ul. Wyzwolenia 12, tel. 23 657 38 53.
  • Zebranie organizacyjne odbędzie się 20 .09.2014 o godz 12:00.

   Proszę o potwierdzenie obecności u dyrektora Filii pod nr tel. 604 93 83 63
  W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych będzie się starał organizować zajęcia jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta w filiach w Mławie i Przasnyszu oraz w miastach w których zgłosi się najwięcej studentów np. w Żurominie lub Ciechanowie.

  Wszystkie zagadnienia poruszane na zebraniu informacyjnym można uzyskać w załączonym na stronie informatorze, a także u dyrektora Filii Instytutu Studiów Podyplomowych Lecha Łabeckiego, tel. 604 93 83 63.

  Wiedza i umiejętności nabyte podczas kształcenia oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych będą pomocne w realizacji planów zawodowych, dzięki solidnemu wykształceniu, które pomoże sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

  Gwarantujemy również tak jak dotychczas sprawną organizacje, zaliczenie przedmiotów na podstawie aktywności i końcowej rozmowy (bez konieczności pisania dodatkowych sprawdzianów i prac kontrolnych). Staranny dobór kadr w skład których wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także najtańsze koszty studiowania.


STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W MŁAWIE I PRZASNYSZU


Studia trzysemestralne kwalifikacyjne fizycznie trwają od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r.

Trzeci semestr jest realizowany w trakcie tego okresu on-line.

 
Nazwa kierunku
Ilość semestrów
Czesne za semestr
1.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
3
800zł
2.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3
1000zł
3.
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
3
1000zł
4.
Przygotowanie pedagogiczne
3
800zł
5.
Terapia pedagogiczna / zajęciowa
3
1000zł
6.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3
1000zł
7.
Zarządzanie oświatą
3
1200zł


Dodatkowo w Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Przasnyszu:

 
Nazwa kierunku
Ilość semestrów
Czesne za semestr
8.
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami fizjoterapii
3
1000zł
9.
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
3
1000zł
10.
Zarządzanie oświatą
3
1200zł


Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.


Promocja:
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.


Zapraszam do skorzystania z naszej oferty!


Dyrektor Filii
Instytutu Studiów Podyplomowych

Lech Łabecki