Instytut studia podyplomowe Mława 2013


WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIE


KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE w roku akademickim 2014/2015

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych będzie się starał organizować zajęcia jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta w filiach w Mławie i Przasnyszu oraz w miastach w których zgłosi się najwięcej studentów np. w Żurominie lub Ciechanowie.

Punkty konsultacyjno–rekrutacyjne:

  • Przasnysz – Przasnyski Zespół Szkół Policealnych, ul. Szpitalna 10, tel. 29 736 30 51.
    > Zebranie organizacyjne odbędzie się 27.09.2014 o godz 12:00.

  • Mława – Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki 12, tel. 23 654 40 50.
    > Zebranie organizacyjne odbędzie się 4.10.2014 o godz 12:00.

  • Żuromin – Zespół Szkół nr.1, ul. Wyzwolenia 12, tel. 23 657 38 53.
    > Wszyscy zainteresowani studiowaniem w Żurominie mogą uzyskać informację u dyrektora filii.
Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Gwarantujemy również tak jak dotychczas sprawną organizacje, zaliczenie przedmiotów na podstawie aktywności i końcowej rozmowy (bez konieczności pisania dodatkowych sprawdzianów i prac kontrolnych). Planowe zakończenie studiów z końcem roku szkolnego, staranny dobór kadry nauczycielskiej w skład których wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także najtańsze koszty studiowania.

Szczegółowych informacji udzieli Dyrektor Filii Instytutu Studiów Podyplomowych Lech Łabecki w czasie zorganizowanych zebrań lub telefonicznie tel. 604 93 83 63.


Zapraszam do skorzystania z naszej oferty!


Lech Łabecki