Instytut studia podyplomowe Mława 2013



WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIE


KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE


W wielu wypadkach ukończenie studiów wyższych już nie wystarcza konieczne jest legitymowanie się ukończeniem studiów podyplomowych co umożliwia uczenie innych przedmiotów, by móc pracować w macierzystej szkole na pełnym etacie.

 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić dotychczasową wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

  Studia trwają trzy lub dwa semestry ( dwa semestry stacjonarnie i jeden semestr on line ), prowadzone są od października do czerwca co drugi tydzień w soboty i niedziele od 9:00 do 15:00. Koszt studiów w zależności od wybranego kierunku (od 800zł do 1200zł za semestr) płatne miesięcznie w ratach lub całości.

  Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr). Czesne za całość studia tylko 1000zł (po uzupełnieniu otrzymują świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych).

Więcej informacji i zapisy pod numerami tel. 604 93 83 63 lub 501 340 959.

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi punkty konsultacyjno–rekrutacyjne w Przasnyszu, Mławie i Żurominie.


Przasnysz – Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Orlika 48,
tel. 29 752 49 29.
  Spotkanie organizacyjne:
  • w dniu 25.08.2015 o godz. 14:00 oraz 12.09.2015 o godz. 12:00.
Mława – Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki 12, tel. 23 654 40 50
  Spotkanie organizacyjne:
  • w dniu 30.08.2015 o godz. 14:00 oraz 10.09.2015 o godz. 14:00.
Żuromin – Zespół Szkół nr.1 ( Gimnazjum ), ul. Wyzwolenia 12, tel. 23 657 38 53
  Spotkanie organizacyjne:
  • w dniu 26.08.2015 o godz. 14:00 oraz 11.09.2015 o godz. 14:00.
Ciechanów – zgłoszenia telefoniczne pod numerem 604 93 83 63.
  Spotkanie organizacyjne:
  • podane zostanie miejsce spotkania
W roku akademickim 2014/2015, 20 czerwca w Przasnyszu mieliśmy przyjemność wręczyć świadectwa ponad 150 nauczycielom z 12 kierunków. Wielu z nich ukończyło jednocześnie dwa kierunki .

Przygotowaliśmy również ofertę dla osób, które nie mają uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela i mogą skończyć kierunek przygotowanie pedagogiczne, rachunkowość i finanse, bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwo zawodowe oraz administracje publiczną. Zarządzanie oświatą proponujemy dla osób, które planują przystąpić do konkursu na dyrektorów placówek.

Nowością w ofercie niewątpliwie jest uruchomienie kierunków wczesne nauczanie języka angielskiego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, logopedia oraz zajęcia techniczne.


 
Nazwa kierunku
Ilość
semestrów
Czesne za semestr
1.
 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 (oligofrenopedagogika)
3
800zł
2.
 Przygotowanie pedagogiczne
3
800zł
3.
 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3
1000zł
4.
 Terapia pedagogiczna / zajęciowa
3
1000zł
5.
 Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
3
1000zł
6.
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3
1000zł
7.
 Zarządzanie oświatą
2
1200zł
8.
 Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami fizjoterapii
3
1000zł
9.
 Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
3
1000zł
10.
 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
2
1200zł
11.
 Wczesne nauczanie języka angielskiego
3
1200zł
12.
 Zajęcia techniczne
3
800zł
13.
 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
2
1200zł
14.
 Rachunkowość i finanse
2
1000zł


Promocja:
Studenci studiujący jednocześnie II kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Gwarantujemy również tak jak dotychczas sprawną organizacje, zaliczenie przedmiotów na podstawie aktywności i końcowej rozmowy (bez konieczności pisania dodatkowych sprawdzianów i prac kontrolnych). Planowe zakończenie studiów z końcem roku szkolnego, staranny dobór kadry nauczycielskiej w skład których wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także najtańsze koszty studiowania.

Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem:
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.



Zapraszam do skorzystania z naszej oferty!


Dyrektor Filii
Instytutu Studiów Podyplomowych

Lech Łabecki