Instytut studia podyplomowe Mława 2013WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIEKWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI


W wielu wypadkach ukończenie studiów wyższych już nie wystarcza konieczne jest legitymowanie się ukończeniem studiów podyplomowych co umożliwia uczenie innych przedmiotów, by móc pracować w macierzystej szkole na pełnym etacie.

 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić dotychczasową wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

  Studia trwają trzy lub dwa semestry ( dwa semestry stacjonarnie i jeden semestr on line ), prowadzone są od października do czerwca co drugi tydzień w soboty i niedziele od 9:00 do 15:00. Koszt studiów w zależności od wybranego kierunku (od 800zł do 1200zł za semestr ) płatne miesięcznie w ratach lub całości.

  Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe ( jeden semestr).Czesne za całość studia tylko 1000 złotych ( po uzupełnieniu otrzymują świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych ).

Więcej informacji i zapisy pod numerami tel. 604 93 83 63 lub 501 340 959.

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi punkty konsultacyjno–rekrutacyjne w Przasnyszu, Mławie i Żurominie.


Przasnysz – Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Orlika 48,
tel. 29 752 49 29.
  Spotkanie organizacyjne:
  • w dniu 25.08.2015 o godz. 14:00 oraz 12.09.2015 o godz. 12:00.
Mława – Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki 12, tel. 23 654 40 50
  Spotkanie organizacyjne:
  • w dniu 30.08.2015 o godz. 14:00 oraz 10.09.2015 o godz. 14:00.
Żuromin – Zespół Szkół nr.1 ( Gimnazjum ), ul. Wyzwolenia 12, tel. 23 657 38 53
  Spotkanie organizacyjne:
  • w dniu 26.08.2015 o godz. 14:00 oraz 11.09.2015 o godz. 14:00.
Ciechanów – zgłoszenia telefoniczne pod numerem 604 93 83 63.
  Spotkanie organizacyjne:
  • podane zostanie miejsce spotkania
studia podyplomowe wręczenie dyplomów Przasnysz 2015W roku akademickim 2014/2015, 20 czerwca w Przasnyszu mieliśmy przyjemność wręczyć świadectwa ponad 150 nauczycielom z 12 kierunków. Wielu z nich ukończyło jednocześnie dwa kierunki .
 
więcej >>Przygotowaliśmy również ofertę dla osób, które nie mają uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela i mogą skończyć kierunek przygotowanie pedagogiczne, rachunkowość i finanse, bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwo zawodowe oraz administracje publiczną. Zarządzanie oświatą proponujemy dla osób, które planują przystąpić do konkursu na dyrektorów placówek.

Nowością w ofercie niewątpliwie jest uruchomienie kierunków wczesne nauczanie języka angielskiego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, logopedia oraz zajęcia techniczne.


 
Nazwa kierunku
Ilość semestrów
Czesne za semestr
1.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
3
800zł
2.
Przygotowanie pedagogiczne
3
800zł
3.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3
1000zł
4.
Terapia pedagogiczna / zajęciowa
3
1000zł
5.
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
3
1000zł
6.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3
1000zł
7.
Zarządzanie oświatą
2
1200zł
8.
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami fizjoterapii
3
1000zł
9.
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
3
1000zł
10.
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
2
1200zł
11.
Wczesne nauczanie języka angielskiego
3
1000zł
12.
Zajęcia techniczne
3
1000zł
13.
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
2
1200zł
14.
Rachunkowość i finanse
2
1000zł


Promocja:
Studenci studiujący jednocześnie II kierunek studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek.

Gwarantujemy również tak jak dotychczas sprawną organizacje, zaliczenie przedmiotów na podstawie aktywności i końcowej rozmowy (bez konieczności pisania dodatkowych sprawdzianów i prac kontrolnych). Planowe zakończenie studiów z końcem roku szkolnego, staranny dobór kadry nauczycielskiej w skład których wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także najtańsze koszty studiowania.

Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem:
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.Zapraszam do skorzystania z naszej oferty!


Dyrektor Filii
Instytutu Studiów Podyplomowych

Lech Łabecki